Bieżące informacje

Nie ustajemy w walce z niewidzialnym wrogiem… Tylko podczas ostatniej doby przybyło ponad 2100 osób zakażonych koronawirusem na Dolnym Śląsku

Data publikacji 24.11.2021

Jak będzie wyglądać jutro nasza rzeczywistość, zależy w dużej mierze od Naszej wspólnej odpowiedzialności. Sytuacja związana z rozprzestrzenianiem się pandemii Covid-19 wymaga od nas wszystkich podejmowania zdecydowanych działań. Najprostszymi z nich są m.in. stosowanie się do obowiązku zakrywania ust i nosa w przestrzeni publicznej oraz zachowanie dystansu społecznego. Cel jest jeden – ochrona życia i zdrowia! Jeśli poczujesz się źle i masz podejrzenia, że przyczyną może być koronawirus, zgłoś ten fakt natychmiast swojemu lekarzowi, zrób test i odizoluj się od innych do czasu ustania zagrożenia. Bądź także nowoczesny i odpowiedzialny — korzystaj z aplikacji kwarantanna domowa!

Mając na uwadze bezpieczeństwo mieszkańców Wrocławia i powiatu wrocławskiego, policjanci stale prowadzą działania kontrolne oraz apelują o zachowywanie się w sposób odpowiedzialny, a także zgodny z obowiązującymi przepisami. Jak wszyscy wiem, każda osoba przemieszczająca się w przestrzeni publicznej ma obowiązek zakrywania ust i nosa. Stosując się do tej zasady, każdy z nas dołoży swoją cegiełkę w walce z niewidzialnym wrogiem, jakim jest COVID-19. Zakrywając usta i nos unikniesz odpowiedzialności karnej w zw. z niestosowaniem się do reżimu sanitarnego, a także będziesz miał bezpośredni wpływ na swoje zdrowie oraz innych osób, które spotykasz każdego dnia.

W ostatnim czasie odnotowywany jest stały wzrost liczby osób zarażonych i przebywających na kwarantannie. Wobec rosnącej fali zakażeń nie będzie tolerancji dla osób świadomie łamiących przepisy! Z obowiązku zakrywania ust i nosa w przestrzeni publicznej zwolnione są jedynie osoby, które posiadają stosowne zaświadczenia lekarskie lub dokument potwierdzający niepełnosprawność.

Ponieważ nie wszyscy mieszkańcy naszego miasta, czują się współodpowiedzialni za bezpieczeństwo swoje i innych, mundurowi stale prowadzą kontrole osób objętych kwarantanną i miejsc, gdzie mogą gromadzić się większe grupy osób. Funkcjonariusze sprawdzają też przestrzeganie obowiązujących w galeriach handlowych, a także środkach komunikacji miejskiej.

Przypominamy!

W przypadku interwencji podjętej przez policjantów możemy zostać pouczeni, ukarani mandatem w wysokości 500 złotych, ale może też być skierowany wobec nas wniosek do sądu lub sporządzona informacja do sanepidu. Należy pamiętać, że do indywidualnej oceny interweniującego funkcjonariusza zależy, jakie będą konsekwencje takiej kontroli.

Zapoznaj się z aktualnymi zasadami bezpieczeństwa, bo od naszej wspólnej odpowiedzialności zależy to, jak szybko poradzimy sobie z COVID-19. https://www.gov.pl/web/koronawirus/aktualne-zasady-i-ograniczenia

Raport zakażeń koronawirusem (SARS-CoV-2): https://www.gov.pl/web/koronawirus/wykaz-zarazen-koronawirusem-sars-cov-2

Jeśli poczujesz się źle i masz podejrzenia, że przyczyną może być koronawirus. Zgłoś ten fakt natychmiast swojemu lekarzowi, zrób test i odizoluj się od innych do czasu ustania zagrożenia. Bądź także nowoczesny i odpowiedzialny - korzystaj z aplikacji kwarantanna domowa! https://wroclaw.policja.gov.pl/dwr/aktualnosci/bieza/53212,Korzystaj-z-aplikacji-Kwarantanna-Domowa.html

aspirant sztabowy Łukasz Dutkowiak

Komenda Miejska Policji we Wrocławiu

Powrót na górę strony
Polska Policja