Podległe Komisariaty i Posterunki Policji

Komisariat Policji Wrocław-Osiedle - ul. Kiełczowska 15 we Wrocławiu

Data publikacji 28.09.2020

KOMISARIAT POLICJI WROCŁAW OSIEDLE


DYŻURNY KOMISARIATU POLICJI WROCŁAW OSIEDLE TEL.: 47 87 128 20


Komendant

Komisariatu Policji Wrocław Osiedle

p.o. st. asp. Tomasz Pałasiński

 

Adres:
ul. Kiełczowska 15
51-315 Wrocław
 
Sekretariat:
tel.: 47 87 128 10

Interesanci w sprawach skarg i wniosków przyjmowani są przez Komendanta Komisariatu Policji Wrocław-Osiedle lub jego zastępców w poniedziałki w godzinach 15:00-16:00.


Zastępca Komendanta Komisariatu Policji Wrocław Osiedle

p.o. kom. Dariusz Warecki


Kierownik Referatu Prewencji

asp. szt. Przemysław MULARSKI

tel.: 47 87 128 35


Kierownik Referatu Kryminalnego

asp. szt. Agnieszka GĄTARSKA

tel.: 47 87 128 15

Powrót na górę strony