Podległe Komisariaty i Posterunki Policji

Komisariat Policji Wrocław-Grabiszynek - ul. Grabiszyńska 255 we Wrocławiu

Data publikacji 28.09.2020

KOMISARIAT POLICJI WROCŁAW GRABISZYNEK


DYŻURNY KOMISARIATU POLICJI WROCŁAW GRABISZYNEK TEL.: 47 87 155 00, 47 87 155 01


Komendant

Komisariatu Policji Wrocław Grabiszynek

nadkom. Paweł KOŁEK

e-mail: pawel.kolek@wroclaw.wr.policja.gov.pl

Adres:
ul. Grabiszyńska 255
53-234 Wrocław
 
Sekretariat:
tel.: 47 87 155 04

Interesanci w sprawach skarg i wniosków przyjmowani są przez Komendanta Komisariatu Policji Wrocław-Grabiszynek lub jego zastępców we wtorki w godzinach 14:00-15:30, po uprzednim umówieniu wizyty.


Zastępca Komendanta

Komisariatu Policji Wrocław Grabiszynek

p.o. nadkom. Marcin PONIKOWSKI


Naczelnik Wydziału Prewencji

podkom. Mariusz Palczewski

tel.: 47 87 155 06


Naczelnik Wydziału Kryminalnego

podkom. Michał MATACZ

tel.: 47 87 155 16

 

Zastępca Naczelnika Wydziału Kryminalnego

asp. szt. Monika Skóra

tel.: 47 87 155 03


KIEROWNIK REWIRU DZIELNICOWYCH

asp. szt. Krzysztof WRÓBEL

tel.: 47 87 155 25, tel. kom.: 601 702 586

Jednostka: KP WROCŁAW GRABISZYNEK - Rewir 
Adres: 53-234 Wrocław, ul. Grabiszyńska 255

Powrót na górę strony