Struktura organizacyjna - Komenda Miejska Policji we Wrocławiu

Struktura organizacyjna

Struktura organizacyjna

Data publikacji 07.09.2020

Strukturę organizacyjną i tryb kierowania oraz zadania komórek organizacyjnych określa Regulamin Komendy Miejskiej Policji we Wrocławiu. Ustala się następującą strukturę organizacyjną Komendy:


W skład Komendy wchodzą następujące komórki organizacyjne:


A) w służbie kryminalnej:


Wydział Kryminalny,

Wydział Dochodzeniowo-Śledczy,
Wydział Techniki Kryminalistycznej,
Wydział do walki z Przestępczością Gospodarczą;


B) w służbie prewencyjnej:


Wydział Prewencji i Patrolowy,
Wydział Sztab Policji,
Wydział Ruchu Drogowego,
Wydział Ochronny;


C) w służbie wspomagającej działalność Policji w zakresie organizacyjnym, logistycznym i technicznym:

Wydział Kontroli 

Wydział Wspomagający,

Wydział Kadr i Szkolenia,

Wydział Prezydialny i Ochrony Informacji Niejawnych

Zespół Komunikacji Społecznej

Zespół ds. Bezpieczeństwa i Higieny Pracy,

Radca Prawny.


3. Komisariaty Policji podległe Komendzie Miejskiej Policji we Wrocławiu:


Komisariat Policji Wrocław-Stare Miasto

Komisariat Policji Wrocław-Śródmieście

Komisariat Policji Wrocław-Ołbin

Komisariat Policji Wrocław-Krzyki

Komisariat Policji Wrocław-Rakowiec

Komisariat Policji Wrocław-Grabiszynek

Komisariat Policji Wrocław-Fabryczna

Komisariat Policji Wrocław-Psie Pole

Komisariat Policji Wrocław-Leśnica

Komisariat Policji Wrocław-Osiedle

Komisariat Policji w Długołęce

Komisariat Policji w Kątach Wrocławskich

Komisariat Policji w Kobierzycach

Komisariat Policji w Siechnicach

Komisariat Policji w Sobótce

 

Powrót na górę strony