Wydział Ruchu Drogowego

Dostępność architektoniczna Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji we Wrocławiu

Data publikacji 02.11.2020

Siedziba Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji we Wrocławiu, w której interesanci mogą załatwić swoją sprawę, znajduje się na ul. Hubskiej 29/33 we Wrocławiu. Siedziba jest oznaczona nazwą ulicy oraz tablicą informacyjną na elewacji budynku.

Wejście główne przeznaczone dla interesantów znajduje się od ul. Hubskiej 29/33 za zadaszonym wejściem ze szklanymi drzwiami. Brak jest domofonu przywoławczego, wejście do budynku jest swobodne. W hallu znajduje się punkt recepcyjny (koordynator służby) z kontrolą ruchu osobowego i możliwością wystawienia przepsutki. Koordynatorzy nie posiadają przeszkolenia w zakresie języka migowego. Po prawej stronie od wejścia znajduje się aparat telefoniczny, z którego można korzystać celem skontaktowania się z funkcjonariuszem lub pracownikiem Policji.

Interesanci nie poruszają się samodzielnie po obiekcie, po terenie Wydziału poruszają się w obecności funkcjonariusza lub pracownika Policji. Przejście z hallu do dalszej części Wydziału zabezpieczone jest drzwiami wyposażonymi w System Kontroli Dostępu, przez które może przejechać osoba poruszająca się na wózku. W obiekcie znajdują się schody. W budynku nie ma windy. Na parterze w hallu znajduje się toaleta przystosowana dla osoby poruszającej się na wózku.

Do budynku i wszystkich pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. W budynku nie ma pętli indukcyjnych. W okolicy budynku nie ma urządzeń dźwiękowych naprowadzających osoby niewidome i słabowidzące. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla. Nie ma możliwości załatwienia sprawy z pomocą tłumacza polskiego języka migowego i systemu języka migowego on-line.

 

Powrót na górę strony