Komisariat Policji Wrocław Stare Miasto

Dostępność architektoniczna Komisariatu Policji Wrocław-Stare Miasto

Data publikacji 02.11.2020

Na elewacji Komisariatu Policji Wrocław Stare Miasto przy ul. Trzemeskiej 12 widnieje nazwa ulicy oraz umiejscowiona jest tablica informacyjna o Komisariacie. Wejście główne dla interesantów znajduje się od ul. Legnickiej w szczycie budynku, samo wejście jest zadaszone pleksą komorową. W wejściu znajdują się drzwi wykonane z PVC w górnej części oszklone. Ze względu na usytuowanie drzwi (wyżej niż poziom chodnika) z prawej ich strony został dobudowany podjazd dla osób przemieszczających się na wózku inwalidzkim.

W hallu głównym na parterze budynku znajduje się punkt recepcyjny z kontrolą ruchu osobowego. Personel recepcji nie posiada przeszkolenia z zakresu języka migowego. Po prawej stronie od wejścia znajduje się aparat telefoniczny, z którego można skorzystać, aby połączyć się z policjantem lub pracownikiem policji.
Interesanci nie poruszają się samodzielnie po obiekcie. Odbierani są z recepcji i poruszają się po Komisariacie w obecności policjanta lub pracownika policji (osoby wprowadzającej). Przejście z recepcji do dalszej części obiektu zabezpieczone jest drzwiami wyposażonymi w system kontroli dostępu. Do dalszych części obiektu prowadzą schody. W obiekcie brak jest windy i innych urządzeń technicznych, umożliwiających przemieszczanie się pomiędzy poszczególnymi kondygnacjami. Toalety dla interesantów znajdują się na każdym piętrze budynku. Toalety za wyjątkiem parteru nie są przystosowane do potrzeb osób poruszających się na wózku. Dla obsługi tych osób utworzony jest w hallu głównym na parterze po lewej stronie od drzwi wejściowych pokój przyjęć. Obok pokoju przyjęć znajduje się toaleta przystosowana dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. W budynku nie ma pętli indukcyjnych. W okolicy budynku nie ma urządzeń dźwiękowych naprowadzających osoby niewidome i słabowidzące, nie ma oznaczeń w alfabecie brajla. Istnieje możliwość załatwienia sprawy z pomocą tłumacza polskiego języka migowego i systemu języka migowego online. Przed budynkiem, na parkingu od ul.Trzemeskiej nie wyznaczono miejsc parkingowych dla osób z niepełnosprawnością.

II Rewir Dzielnicowych ul. Kościuszki 37a

Rewir II znajduje się w oficynie budynku przy ul. Kościuszki 37. Dostęp do budynku Rewiru II jest przez bramę w kamienicy przy ul. Kościuszki. Na bramie nie ma oznakowania o Rewirze. Na elewacji Rewiru II widnieje tablica informacyjna o Rewirze wraz z nazwą ulicy. W budynku znajduję się tylko jedno wejście służące zarówno policjantom jak i interesantom. Samo wejście jest zadaszone pleksą. W wejściu znajdują się drzwi obite blachą. Ze względu na usytuowanie drzwi (wyżej niż poziom podwórka) z prawej ich strony została zainstalowana winda dla osób przemieszczających się na wózku inwalidzkim. Wewnątrz budynku znajduje się korytarz. Przejście  do pomieszczeń Dzielnicowych oddzielone jest osobnymi drzwiami oraz oknem. Po lewej stronie drzwi usytuowany jest dzwonek przywoławczy. W budynku nie ma toalet dla interesantów. W okolicy budynku nie ma urządzeń dźwiękowych naprowadzających osoby niewidome i słabowidzące, nie ma oznaczeń w alfabecie brajla. Przed budynkiem, na parkingu nie wyznaczono miejsc parkingowych dla osób z niepełnosprawnością.

Powrót na górę strony