Komisariat Policji Wrocław Psie Pole

Dostępność Architektoniczna Komisariatu Policji Wrocław Psie Pole

Data publikacji 04.11.2020

Siedziba Komisariatu Policji Wrocław Psie Pole znajduje się na pl. Piłsudskiego 6-8. Budynek oznaczony jest nazwą ulicy oraz tablicą informacyjną umieszczoną na elewacji. W środkowej części budyku znajdują się metalowe drzwi. Do hallu prowadzą schody. Brak jest podjazdu dla osób niepełnosprawnych, jednak komisariat wyposażony jest w schodołaz gąsiennicowy przeznaczony do transportu osób niepełnosprawnych, poruszających się na wózku inwalidzkim. Po prawej stronie hallu, za szybą znajduje się recepcja umiejscowiona w pomieszczeniu służby dyżurnej. Służba dyżurna nie posiada przeszkolenia w zakresie języka migowego. Po lewej stronie recepcji znajduje się aparat telefoniczny oraz spis pomieszczeń oraz numery telefonów do poszczególnych funkcjonariuszy oraz pracowników, a także tablica informacyjna zawierająca spis Dzielnicowych wraz z danymi kontaktowymi oraz opisem rewirów. Na parterze budynku znajduje się toaleta dla petentów.

Interesanci nie poruszają się samodzielnie po budynku. Informują służbę dyżurną o celu wizyty lub za pomocą telefonu kontaktują się z właściwym funkcjonariuszem, który następnie schodzi po interesanta i wraz z nim udaje się do pomieszczenia służbowego, w którym prowadzone są czynności. Każdorazowo obecność petenta w komisariacie odnotowana jest w książce osób przebywających w jednostce, petenci otrzymują stosowne identyfikatory. Na parterze budynku znajduje się pomieszczenie dostosowane do obsługi osób, które mają trudność w poruszaniu się oraz „Przyjazny pokój” dostosowany do wykonywania czynności z osobami małoletnimi.

Do budynku można wejść z psem asystującym oraz psem przewodnikiem. W okolicy budynku nie ma urządzeń dźwiękowych naprowadzających osoby niewidome i słabowidzące. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla.

Powrót na górę strony