Komisariat Policji Wrocław Leśnica

Dostępność Architektoniczna Komisariatu Policji Wrocław Leśnica

Data publikacji 04.11.2020

Siedziba Komisariatu Policji Wrocław Leśnica, w której interesanci mogą załatwiać sprawy, znajduje się na ul. Średzkiej 42 we Wrocławiu. Siedziba oznaczona jest nazwą ulicy oraz tablicą informacyjną na gmachu budynku, do wejscia głownego prowadzą schodki oraz podjazd dla osób niepełnosprawnych. Wejście główne dla interesantów znajduje się od ul. Średzkiej 42 w części środkowej budynku z przeszklonymi drzwiami. W hallu głównym znajduje się punkt recepcyjny z urządzeniem do dezynfekcji rąk. Po prawej stronie od wejścia w głąb hallu znajduje się okienko z dostępnością do Policjanta na stanowisku Dyżurnego. Interesanci nie mogą się poruszać samodzielnie po obiekcie. Interesanci odbierani są z hallu recepcyjnego, otrzymują przepustkę, są wpisywani do książki wejść i poruszają się po terenie Komisariatu w obecności funkcjonariusza Policji. Wejście do dalszej części obiektu zabezpieczone jest drzwiami wyposażonymi w System Kontroli Dostępu, wejście na kod lub kartę magnetyczną, przez drzwi może przejechać osobą przemieszczająca się na wózku. W hallu recepcyjnym znajduje się toaleta dla interesantów, przystosowana dla osób poruszających się na wózku. W budynku nie ma urządzeń dźwiękowych naprowadzających osoby niewidome i słabowidzące. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie breila. Istnieje możliwość załatwienia sprawy z pomocą tłumacza polskiego języka migowego i systemu migowego online.

Powrót na górę strony
Polska Policja