Komisariat Policji Wrocław Leśnica

Dostępność Architektoniczna Komisariatu Policji Wrocław Leśnica

Data publikacji 04.11.2020

Siedziba Komisariatu Policji Wrocław-Leśnica, w której interesanci mogą załatwić sprawę znajduje się przy ul. Średzkiej 42 we Wrocławiu. Siedziba oznaczona jest tablicą informacyjną na gmachu budynku. Do wejścia głównego prowadzi chodnik z kostki betonowej i dwa stopnie schodów, oraz betonowy podjazd o łagodnym stopniu pochyłości, dla osób poruszających się na wózku inwalidzkim, wyposażony po obu stronach w trzy poręcze na różnych wysokościach.

Wejście do budynku wyposażone jest w szerokie dwuskrzydłowe od połowy przeszklone (układ 1/3:2/3) umożliwiające wjazd na wózku inwalidzkim do budynku. W holu głównym/poczekalni po prawej stronie znajduje się duża przeszklona witryna z otwieranym oknem Stanowiska Kierowania Komisariatu Policji Wrocław-Leśnica, gdzie można nawiązać kontakt z dyżurnym jednostki. W holu głównym na wprost od wejścia znajduje się niefunkcjonująca recepcja. Interesanci nie poruszają się samodzielnie po obiekcie, odbierani są z poczekalni i poruszają się po obiekcie w obecności funkcjonariusza lub pracownika Policji, tj. osoby wprowadzającej. Drzwi wejściowe do części służbowej wyposażone są w System Kontroli Dostępu, jest możliwość wjazdu wózkiem inwalidzkim. W całym komisariacie nie ma progów, utrudniających poruszanie się osobie na wózku inwalidzkim. Budynek komisariatu składa się z dwóch poziomów, z czego parter zajmowany jest przez komisariat, a na piętrze funkcjonuje siedziba terenowa Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. Interesanci mogą być obsłużeni przy punkcie informacyjnym, lub w przyległym pokoju przyjęć interesantów. Toalety dla interesantów znajdują się przy poczekalni oraz w korytarzach wewnętrznych jednostki policji. Toaleta znajdująca się w holu głównym, jest przystosowana do potrzeb osób poruszających się na wózku inwalidzkim. Parking dla interesantów znajduje się za budynkiem komisariatu. Na parkingu brak jest miejsca parkingowego wydzielonego dla osób niepełnosprawnych, przy czym jego zbudowanie przed podjazdem do wejścia, wymagałoby wykorzystanie pasa zieleni (trawnik), pomiędzy jezdnią i chodnikiem. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. W budynku nie ma pętli indukcyjnych.

 

Powrót na górę strony