Komisariat Policji Wrocław Fabryczna

Dostępność Architektoniczna Komisariatu Policji Wrocław Fabryczna

Data publikacji 04.11.2020

Budynek Komisariatu Policji Wrocław Fabryczna usytuowany jest przy ul. Połbina 1 we Wrocławiu. Siedziba oznaczona jest tablicą informacyjną na gmachu budynku. Wejście główne do pomieszczenia recepcji znajduje się przy ul. Połbina. Prowadzą do niego przeszklone drzwi. Budynek nie posiada windy, ani domofonu.

Punkt recepcyjny z kontrolą ruchu osobowego znajduje się na parterze budynku i jest dostępny dla osób niepełnosprawnych. Personel recepcji nie posiada przeszkolenia w zakresie języka migowego. Interesanci nie poruszają się samodzielnie po obiekcie, są odbierani z recepcji i poruszają się po terenie komisariatu w obecności funkcjonariusza lub pracownika Policji (osoby wprowadzającej). Przejście z biura przepustek do dalszej części obiektu zabezpieczone jest drzwiami wyposażonymi w System Kontroli Dostępu. Do dalszych części obiektu prowadzą schody i nie jest on dostępny dla osób z chorobami narządów ruchu. Interesanci mogą być obsłużeni w punkcie recepcyjnym. Toalety dla interesantów znajdują się na każdym piętrze budynku. Toalety nie są przystosowane do potrzeb osób poruszających się na wózku. Przed budynkiem wyznaczono 2 miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnością.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. W okolicy budynku nie ma urządzeń dźwiękowych naprowadzających osoby niewidome i słabowidzące. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla. Istnieje możliwość załatwienia sprawy z pomocą tłumacza polskiego języka migowego i systemu języka migowego online.

I Rewir Dzielnicowych

Siedziba I Rewiru Dzielnicowych usytuowana jest przy ul. Lotnicza 22 we Wrocławiu. Siedziba oznaczona jest tablicą informacyjną przy wejściu do budynku. Wejście do pomieszczeń rewiru znajduje się przy ul. Lotniczej 22 od strony ul. Szybowcowej. Prowadzą do niego pełne drzwi. Budynek ma przy wejściu dzwonek, nie posiada windy, ani domofonu. Rewir znjduje się na parterze budynku z możliwością podjazdu dla osób niepełnosprawnych. Dzielnicowi nie posiadają przeszkolenia w zakresie języka migowego. Interesanci nie poruszają się samodzielnie po obiekcie. Interesanci odbierani są z pomieszczenia umiejscowionego przy wejściu przez funkcjonariuszy i poruszają się po terenie Rewiru w obecności funkcjonariusza Policji (osoby wprowadzającej). Przejście z pomieszczenia umiejscowionego przy wejściu do dalszej części pomieszczeń obiektu zabezpieczone jest balustradą z drzwiami wahadłowymi bez Systemu Kontroli Dostępu. Do dalszych części pomieszczeń prowadzi korytarz i jest on dostępny dla przemieszczania się osób z chorobami narządów ruchu. Interesanci mogą być obsłużeni przy balustradzie. Toalety dla interesantów brak. Toaleta dla funkcjonariuszy znajdują się na parterze budynku za balustradą oddzielającą część dla osób przychodzących. Toaleta nie jest przystosowana do potrzeb osób poruszających się na wózku. Przed budynkiem wyznaczono 3 miejsca parkingowe dla pojazdów Policji. Nieopodal na parkingu znajduje się również miejsce dla osób z niepełnosprawnością. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. W okolicy budynku nie ma urządzeń dźwiękowych naprowadzających osoby niewidome i słabowidzące. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla. Nie ma możliwości załatwienia sprawy z pomocą tłumacza polskiego języka migowego lub systemu języka migowego online.

II Rewir Dzielnicowych

Siedziba II Rewiru Dzielnicowych usutuowana jest przy ul. Strzegomskiej 268a we Wrocławiu. Siedziba oznaczona jest tablicą informacyjną na gmachu budynku. Wejście główne do pomieszczeń rewiru znajduje się przy ul. Strzegomskiej. Prowadzą do niego drewniane drzwi. Budynek nie posiada windy, ani domofonu. Obiekt nie posiada punktu recepcyjnego. Fukncjonariusze nie posiadają przeszkolenia w zakresie języka migowego. Interesanci nie poruszają się samodzielnie po obiekcie, odbierani są z poczekalni znajdującej się w korytarzu i poruszają się po terenie rewiru w obecności funkcjonariusza. Przejście z poczekalni do dalszej części obiektu nie jest zabezpieczone drzwiami wyposażonymi w System Kontroli Dostępu. Do obiektu prowadzą schody i nie jest on dostępny dla osób z chorobami narządów ruchu. Nie ma możliwości obsługi interesantów z chorobami narządów ruchu. Obiekt nie posiada toalety dla interesantów. Przed budynkiem nie wyznaczono miejsc parkingowych dla osób z niepełnosprawnością. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. W okolicy budynku nie ma urządzeń dźwiękowych naprowadzających osoby niewidome i słabowidzące. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie braille'a. Brak jest możliwości załatwienia sprawy z pomocą tłumacza polskiego języka migowego lub systemu języka migowego online.

 

Powrót na górę strony
Polska Policja