Komisariat Policji Wrocław Krzyki

Dostępność architektoniczna Komisariatu Policji Wrocław-Krzyki

Data publikacji 02.11.2020

Siedziba budynku Komisariatu Policji Wrocław Krzyki usytuowana jest przy ul. Ślężnej 115-129 we Wrocławiu i oznaczona jest tablicą informacyjną na gmachu budynku. Wejście główne do obiektu znajduje się od strony ul. Ślężnej. Prowadzą do niego przeszklone drzwi. Budynek posiada windę, nie posiada domofonu przy drzwiach wejściowych.

Punkt recepcyjny (poczekalnia) z kontrolą ruchu osobowego znajduje się na parterze budynku i jest dostępny dla osób niepełnosprawnych. Personel recepcji nie posiada przeszkolenia w zakresie języka migowego. Interesanci nie poruszają się samodzielnie po obiekcie. Interesanci odbierani są z poczekalni i poruszają się po terenie KP w obecności funkcjonariusza lub pracownika Policji (osoby wprowadzającej).

Przejście z poczekalni do dalszej części obiektu zabezpieczone jest drzwiami wyposażonymi w System Kontroli Dostępu. Do dalszych części obiektu prowadzą schody oraz winda (łącznie dwie windy, w tym jedna wyłączona z użytku), przez co jest on dostępny dla osób z chorobami narządów ruchu. Interesanci mogą być obsłużeni w punkcie przyjęć interesanta znajdującym się na parterze, po przejściu przez zabezpieczone drzwi.

Toalety dla interesantów znajdują się na każdym piętrze budynku, a ponadto w poczekalni dla interesantów. Toalety znajdujące się na parterze w poczekalni oraz przy punkcie przyjęć interesanta w korytarzu zajmowanym przez I i II Rewir Dzielnicowych są przystosowane do potrzeb osób poruszających się na wózku. Przed budynkiem wyznaczono 3 miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnością.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. W okolicy budynku nie ma urządzeń dźwiękowych naprowadzających osoby niewidome i słabowidzące. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla. Istnieje możliwość załatwienia sprawy z pomocą tłumacza polskiego języka migowego i systemu języka migowego online.

Posterunek Policji w Kobierzycach

Siedziba Posterunku Policji w Kobierzycach mieści się przy ul. Wincentego Witosa 11 w Kobierzycach i oznaczona jest tablicą informacyjną przy wejściu do budynku. Wejście do pomieszczeń dla interesantów znajduje się od strony ul. Witosa. Prowadzą do niego pełne drzwi. Budynek ma przy wejściu dzwonek, nie posiada windy, posiada natomiast domofon w pomieszczeniu dyżurnego (na parterze), które na chwilę obecną nie jest użytkowane. Osoby niepełnosprawne obsługiwane są na parterze. Funkcjonariusze nie posiadają przeszkolenia w zakresie języka migowego. Interesanci nie poruszają się samodzielnie po obiekcie. Odbierani są przez funkcjonariuszy z pomieszczenia umiejscowionego przy wejściu do obiektu i poruszają się po terenie Posterunku w obecności funkcjonariusza Policji (osoby wprowadzającej).

Przejście z pomieszczenia umiejscowionego przy wejściu głównym do dalszej części pomieszczeń obiektu zabezpieczone jest drzwiami szklanymi z Systemem Kontroli Dostępu. Do dalszych części pomieszczeń prowadzi kolejne, drugie pomieszczenie i ono również jest zabezpieczone Systemem Kontroli Dostępu. Interesanci mogą być obsłużeni w drugim pomieszczeniu. Dalsze pomieszczenia nie są dostępne do przemieszczania się osób z chorobami narządów ruchu z uwagi na schody. Toalety dla interesantów znajdują się w drugim pomieszczeniu (dla interesantów). Toalety dla funkcjonariuszy znajdują się za tym drugim pomieszczeniem na parterze budynku oraz na na każdym piętrze. Tylko toaleta znajdująca się na parterze jest przystosowana do potrzeb osób poruszających się na wózku. Przed budynkiem wyznaczono 1 miejsce parkingowe dla pojazdów Policji i interesantów, bez wyraźnego oznaczenia znakami poziomymi i pionowymi.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. W okolicy budynku nie ma urządzeń dźwiękowych naprowadzających osoby niewidome i słabowidzące. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla. Nie ma możliwości załatwienia sprawy z pomocą tłumacza polskiego języka migowego lub systemu języka migowego online.

Rewir Dzielnicowych w Żórawinie

Siedziba Rewiru Dzielnicowych w Żórawinie mieści się przy al. Niepodległości 31 w Żórawinie i oznaczona jest tablicą informacyjną na gmachu budynku. Wejście główne do pomieszczeń Rewiru znajduje się od strony al. Niepodległości 31 (od frontu). Prowadzą do niego drewniane drzwi. Budynek nie posiada windy, ani domofonu. Obiekt posiada pomieszczenie za drzwiami frontowymi dla interesantów. Fukncjonariusze nie posiadają przeszkolenia w zakresie języka migowego. Interesanci nie poruszają się samodzielnie po obiekcie. Interesanci odbierani są z poczekalni znajdującej się na parterze i poruszają się po terenie Rewiru w obecności funkcjonariusza. Przejście z poczekalni do dalszej części obiektu jest zabezpieczone drzwiami, które nie są wyposażone w System Kontroli Dostępu. Do obiektu prowadzą schody i nie jest on dostępny dla osób z chorobami narządów ruchu. Nie ma możliwości obsługi interesantów z chorobami narządów ruchu, poza sytuacjami, kiedy osobie takiej zostanie udzielona pomoc w wejściu, lub zostanie obsłużona na zewnątrz budynku. Obiekt nie posiada toalety dla interesantów. Przed budynkiem nie wyznaczono miejsc parkingowych dla osób z niepełnosprawnością. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. W okolicy budynku nie ma urządzeń dźwiękowych naprowadzających osoby niewidome i słabowidzące. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie braille'a. Brak jest możliwości załatwienia sprawy z pomocą tłumacza polskiego języka migowego lub systemu języka migowego online.

 

Powrót na górę strony
Polska Policja