Komisariat Policji Wrocław Śródmieście

Dostępność architektoniczna Komisariatu Policji Wrocław-Śródmieście

Data publikacji 02.11.2020

Siedziba Komisariatu Policji Wrocław Śródmieście usytuowana jest w zwartej zabudowie, pomiędzy innymi budynkami mieszkalnymi nr 4 i 8. Wejście do budynku Komisariatu znajduje się od ul. Grunwaldzkiej 6, w której interesanci mogą załatwić swoje sprawy czy zgłosić zdarzenie. Budynek oznaczony jest tablicą informacyjną oraz logiem Policji, a wejście do części środkowej tzw. „recepcji” umożliwiają schody oraz podjazd dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. W holu głównym znajduje się punkt recepcyjny oraz stanowisko kierowania jednostką tzw. „Zespół Dyżurnych”. Na ladzie punktu recepcyjnego znajduje się aparat telefoniczny, z którego można skorzystać, celem połączenia się z poszczególnym policjantem lub pracownikiem Policji. Interesanci lub osoby wezwane na komisariat, nie poruszają się samodzielnie po obiekcie tylko odbierani są z biura przepustek i poruszają się w obecności funkcjonariusza lub pracownika Policji. Przejście z holu do dalszej części obiektu zabezpieczone jest drzwiami wyposażonymi w System Kontroli Dostępu, na tyle szerokie, aby osoba poruszająca się na wózku mogła przejechać. Do dalszych części obiektu prowadzą schody. Toaleta dla interesantów przystosowana jest dla potrzebn osób niepełnosprawnych. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym lub psem przewodnikiem osoby niewidomej. Budynek nie posiada urządzeń dźwiękowych naprowadzających osoby niewidome i słabowidzące. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla, ale istnieje możliwość załatwienia sprawy z pomocą tłumacza polskiego języka migowego i systemu języka migowego.

Powrót na górę strony
Polska Policja