Komisariat Policji w Siechnicach

Dostępność Architektoniczna Komisariatu Policji w Siechnicach

Data publikacji 04.11.2020

Komisariat Policji w Siechnicach mieści się na parterze budynku Urzędu Miasta w Siechnicach przy ul. Jana Pawła II 12 w Siechnicach. Wejście do Komisariatu mieści się po lewej stronie budynku (od strony kościoła) patrząc od wejścia głównego do Urzędu Miasta. Siedziba oznaczona jest tablicą informacyjną na gmachu budynku. Wejście do Komisariatu Policji w Siechnicach jest dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych. W holu jednostki znajduje się poczekalnia. Na ścianie po stronie prawej znajdują się drzwi do sekretariatu. Na ścianie po stronie lewej znajduje się toaleta dla interesantów przystosowana dla osób niepełnosprawnych. Na wprost od wejścia zjadują się drzwi wejściowe do części, w której znajdują się pomieszczenia służbowe funcjonariuszy. Przed dzwiami wejsciowymi do wyżej wymienionych pomieszczeń po prawej stronie znajduje się dzwonek i informacja dla petentów. Interesanci są obsługiwani przez funkcjonariuszy po zgłoszeniu dzwonkiem swojej obecności.

W okolicy budynku nie ma urządzeń dźwiękowych naprowadzających osoby nieidowme i słabowidzące. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla. W budynku Komisariatu nie ma osób przeszkoloych w zakresie języka migowego.

Siedziba Posteruneku Policji w Kamieńcu Wrocławskim jest obecnie remontowana. Siedziba Posterunku mieści się aktualnie przy ul. Wrocławskiej 115- 117 w Kamieńcu Wrocławskim w świetnicy wiejskiej. Wejście do czasowej siedziby Posterunku mieści się na parterze. Aby skontaktować się z funcjonariuszami, należy pukać do drzwi. Nieobecność funkcjonaiuszy świadczy o braku pełnienia przez nich służby lub obecności w rejonie służbowym. W przypadku wyżej wymienionej sytauacji należy skontaktować się z Komisariatem Policji w Siechnicach przy ul. Jana Pawła II 12 w Siechnicach.

 

Powrót na górę strony