Oficer Prasowy

OFICER PRASOWY KMP WE WROCŁAWIU

Data publikacji 27.08.2020

Informacji dotyczących bieżących wydarzeń dziennikarzom udzielamy
w dni robocze w godz. 08.00 – 15.30.

 

Oficer Prasowy

Komendanta Miejskiego Policji we Wrocławiu

komisarz Wojciech Jabłoński

tel. 693-403-817

 

oficer.prasowy@wroclaw.wr.policja.gov.pl

 

Specjalista i asystent ds. prasowo-informacyjnych:

 starszy aspirant Aleksandra Freus

młodszy aspirant Rafał Jarząb

p.o. starszy sierżant Mateusz Ziętek

 

 

Pytania dotyczące realizacji spraw, które nie są wydarzeniami bieżącymi, proszę kierować na podany powyżej adres mailowy. Odpowiedzi udzielane będą niezwłocznie po zebraniu informacji na adres mailowy, z którego zostało wysłane pytanie. Zespół Komunikacji Społecznej Komendy Miejskiej Policji we Wrocławiu przesyła także na adresy poczty elektronicznej dziennikarzy informacje o istotnych bieżących wydarzeniach. W przypadku rezygnacji z otrzymywania informacji prasowych, prosimy o przesłanie takiej rezygnacji na adres e-mail Oficera Prasowego KMP we Wrocławiu: oficer.prasowy@wroclaw.wr.policja.gov.pl.

Policjanci dyżurują pod numerem telefonu 693-403-817, w tym w dni robocze od godziny 15.30 do 20.00. Osoba odbierająca ten telefon odpowie na Państwa pytania, TYLKO I WYŁĄCZNIE DOTYCZĄCE BIEŻĄCYCH WYDARZEŃ O CHARAKTERZE NADZWYCZAJNYM. W przypadku chwilowego braku kontaktu, prosimy o kontakt z dyżurującym Oficerem Prasowym KWP we Wrocławiu pod numerem telefonu 608-023-033.

Zespół Komunikacji Społecznej Komendy Miejskiej Policji we Wrocławiu odpowiada wyłącznie na korespondencję przesłaną przez dziennikarzy. Korespondencja powinna zawierać imię i nazwisko dziennikarza, redakcję i numer telefonu. Pozostałe listy przekazywane są do odpowiednich komórek organizacyjnych Komendy Miejskiej Policji we Wrocławiu.

Oficer Prasowy nie udziela porad prawnych, nie odpowiada na pytania prawne, nie dokonuje interpretacji przepisów prawa oraz nie przyjmuje skarg i wniosków od interesantów. Adres poczty e-mail Oficera Prasowego nie służy do przekazywania zawiadomień o przestępstwie oraz innych pism procesowych. Zawiadomienia o przestępstwie oraz inne pisma procesowe pochodzące od stron kierowane do prokuratury czy organów Policji należy pozostawić osobiście albo przesłać za pośrednictwem poczty.

Uwaga! Wykorzystanie w całości lub w części zawartych w serwisie tekstów oraz materiałów zdjęciowych, filmowych i dźwiękowych wymaga podania źródła.

 

Powrót na górę strony