Bieżące informacje

Obchody Święta Policji w powiecie wrocławskim

Wrocławscy policjanci wzięli udział w uroczystej zbiórce, którą zorganizowano wczoraj (28 lipca br.) o godzinie 12.00 z okazji obchodów Święta Policji. Z uwagi na fakt, że w tym roku obchodzimy 103. rocznicę powołania polskiej Policji, wrocławscy policjanci złożyli także serdeczne podziękowania wszystkim, z którymi współdziałają na co dzień, na rzecz bezpieczeństwa mieszkańców Wrocławia i powiatu wrocławskiego. Święto Policji to też czas awansów, nominacji, odznaczeń oraz podziękowań dla policjantów i pracowników Policji, dlatego wiele osób zostało wyróżnionych. W uroczystości udział wziął m. in. nadinsp. Dariusz Wesołowski Komendant Wojewódzki Policji we Wrocławiu oraz ścisłe kierownictwo Komendy Miejskiej Policji we Wrocławiu, a także specjalnie zaproszeni goście.

Święto Policji to dla policjantów i pracowników Policji czas awansów, nominacji, odznaczeń oraz podziękowań, ale też pamięci o tych, którzy poświęcili własne życie podczas służby. Przypomnijmy, że w tym roku obchodzimy już 103. rocznicę powołania polskiej Policji, więc już ponad wiek, policjanci stoją na straży prawa i porządku, czuwając nad bezpieczeństwem Nas wszystkich. Na terenie działania Komendy Miejskiej Policji we Wrocławiu i podległych jej 15 komisariatów, służbę pełni obecnie ponad 1670 policjantów oraz 250 pracowników Policji. Mundurowi swoimi działaniami obejmują teren miasta Wrocławia i całego powiatu wrocławskiego.

Tegoroczną uroczystość zorganizowano w Gminnym Ośrodku Kultury i sportu w Kątach Wrocławskich. Rozpoczęła się ona o godzinie 12.00 złożeniem meldunku przez dowódcę uroczystości Komendantowi Wojewódzkiemu Policji we Wrocławiu nadinsp. Dariuszowi Wesołowskiemu i wprowadzeniem sztandaru Komendy Miejskiej Policji we Wrocławiu.

Chwilę później podinsp. Rafał Siczek, który został powołany na stanowisko Komendanta Miejskiego Policji we Wrocławiu przywitał zaproszonych gości i uczestników zbiórki. Następnie złożył serdeczne życzenia z okazji Święta Policji wszystkim funkcjonariuszom i pracownikom Policji. Komendant przekazał także wyrazy uznania dla policjantów i pracowników za wkład oraz zaangażowanie każdego dnia i podziękował samorządowcom, z którymi policjanci na co dzień współpracują, na rzecz bezpieczeństwa mieszkańców Wrocławia i powiatu wrocławskiego.

Kolejnym elementem obchodów Święta Policji, było uroczyste odczytanie decyzji, rozkazów oraz wręczenie aktów mianowania, odznaczeń i wyróżnień. Odznaczenia państwowe i resortowe wręczali Komendant Wojewódzki Policji we Wrocławiu nadinsp. Dariusz Wesołowski z Komendantem Miejskim Policji we Wrocławiu podinsp. Rafałem Siczek.

Awanse otrzymali: na stopień starszego posterunkowego 149, na stopień sierżanta 50, na stopień starszego sierżanta 62, na stopień sierżanta sztabowego 101, na stopień młodszego aspiranta 171, na stopień aspiranta 50, na stopień starszego aspiranta 60, na stopień aspiranta sztabowego 39, na stopień komisarza 13, na stopień nadkomisarza 14 policjantów, na stopień podinspektora 3. Odznaką „Zasłużony Policjant” odznaczonych zostało 6 funkcjonariuszy, a trzech policjantów otrzymało także „Medal za Długoletnią Służbę”.

Komendant Miejski Policji we Wrocławiu za wzorową służbę i zaangażowanie, przyznał też kilkadziesiąt wyróżnień dla podległych pracowników i policjantów.

Następną częścią uroczystości były wystąpienia Starosty Powiatu Wrocławskiego Romana Potockiego oraz Dyrektora Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miejskiego Wrocławia Wojciecha Adamskiego, Burmistrza Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie Juliana Żygadło, którzy podziękowali za dotychczasową, dobrą współpracę z wrocławską Policją i stale zwiększający się poziom bezpieczeństwa na terenie podległym wrocławskiej komendzie miejskiej.

Po uroczystym wręczeniu awansów oraz wyróżnień i odznaczeń, głos zabrał Komendant Wojewódzki Policji we Wrocławiu nadinsp. Dariusz Wesołowski. Komendant odniósł się do trudów codziennej służby wrocławskich policjantek i policjantów. Podziękował im za zaangażowanie i poświęcenie.

W zbiórce oprócz kadry kierowniczej, funkcjonariuszy i pracowników wrocławskiej Policji, udział wzięli m. in. przedstawiciele władz samorządowych oraz policyjnych związków zawodowych i inni zaproszeni goście.

podkom. Wojciech Jabłoński
Komenda Miejska Policji we Wrocławiu
 
Zdjęcia: WTK KMP we Wrocławiu

Powrót na górę strony