Bieżące informacje

„Koperty” dla osób niepełnosprawnych. Kto może z nich korzystać i co grozi za bezprawne zaparkowanie? Przeczytaj!

Data publikacji 03.11.2021

Już od kilku lat w polskim prawodawstwie obowiązują nowe zasady przyznawania kart parkingowych, a co za tym idzie, korzystania z wyznaczonych „kopertą” miejsc postojowych. W związku z wprowadzanymi zmianami zmieniły się też kary dla osób, które bezprawnie korzystają z miejsc przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych oraz posługują się bezprawnie kartą parkingową. Takie osoby muszą liczyć się z wysokimi mandatami, a nawet grzywną w kwocie 2000 złotych.

Do wrocławskich policjantów i strażników miejskich co jakiś czas wpływają informacje o bezprawnie zajętych miejscach parkingowych przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych. Podczas interwencji bardzo często okazuje się, że użytkownik samochodu zapomniał pozostawić w widocznym miejscu karty parkingowej, ale są też sytuacje, podczas których funkcjonariusze muszą zastosować postępowanie mandatowe w związku z zajęciem miejsca przez osoby do tego nieuprawnione. Dlatego też dziś postanowiliśmy przypomnieć, kto może korzystać z tzw. kopert i co grozi za zaparkowanie na takim miejscu, jeśli nie posiada się odpowiednich uprawnień.

Kto może uzyskać kartę parkingową? Każdy, kto ma:

 • stwierdzone znaczne ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się,
 • wskazanie w orzeczeniu o niepełnosprawności, o stopniu niepełnosprawności lub o wskazaniach do ulg i uprawnień do wydania karty parkingowej.
 • Orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności musi mieć jeden z symboli, który oznacza przyczynę niepełnosprawności:

- 04-O (choroby narządu wzroku),

- 05-R (upośledzenie narządu ruchu)

- 10-N (choroba neurologiczna).

 

Dzięki karcie parkingowej można parkować na tak zwanych kopertach w Polsce i za granicą. Takie miejsca parkingowe zazwyczaj są blisko wejść do budynków, urzędów czy instytucji. Dodatkowo można parkować na nich bezpłatnie w niektórych miastach. Możesz dowiedzieć się w wydziale komunikacji urzędu miasta albo starostwa, czy w twoim mieście jest taka możliwość. Taka karta ważna jest przez okres maksymalnie 5 lat. Kartę parkingową wydaje się na wniosek osoby niepełnosprawnej lub placówki. Wniosek składa się do przewodniczącego powiatowego zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności, właściwego ze względu na miejsce stałego pobytu osoby niepełnosprawnej w rozumieniu przepisów o ewidencji ludności i dowodach osobistych lub siedzibę placówki.

Kartę parkingową należy umieścić za przednią szybą pojazdu samochodowego, w miejscu widocznym, eksponując jej zabezpieczenia, tak, by możliwe było odczytanie jej numeru i daty ważności.

Karta parkingowa potwierdza uprawnienia: do korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób z niepełnosprawnością (tzw. kopert) oraz do niestosowania się do następujących znaków drogowych:

 • B-1 zakaz ruchu w obu kierunkach
 • B-3 zakaz wjazdu pojazdów silnikowych z wyjątkiem motocykli jednośladowych
 • B-3a zakaz wjazdu autobusów
 • B-4 zakaz wjazdu motocykli
 • B-10 zakaz wjazdu motorowerów
 • B-35 zakaz postoju
 • B-37 zakaz postoju w dni nieparzyste
 • B-38 zakaz postoju w dni parzyste
 • B-39 strefa ograniczonego postoju

Co warto podkreślić to fakt, że karta parkingowa jest imienna, to znaczy może z niej korzystać jedynie osoba wymieniona na dokumencie. Karty nie można pożyczać ani korzystać z niej, jeśli nie jest się osobą uprawnioną. W przeciwnym wypadku można bowiem popełnić wykroczenie z art. 96b Kodeksu wykroczeń tj. Kto, nie będąc do tego uprawnionym, posługuje się kartą parkingową, o której mowa w art. 8 karta parkingowa osoby niepełnosprawnej ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym, podlega karze grzywny do 2.000 złotych.

Oczywiście na karę narażają się też osoby, które bezprawnie parkują na wyznaczonych odpowiednimi znakami(D-18a z T-29 i P-20 oraz P-24) miejscach przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych. Za bezprawne zajęcie takiego miejsca grozi mandat karny w wysokości 500 złotych oraz 5 punktów karnych. Jednak kiedy dodatkowo osoba posłuży się kartą parkingową mimo braku uprawnień do jej posiadania, wówczas kwota mandatu wzrasta do 800 złotych, a sprawca musi liczyć się z aż 7 punktami karnymi. Choć tak, jak przed chwilą wspomniano, w przypadku skierowania wniosku o ukaranie do sądu, kara może wzrosnąć do nawet 2000 złotych.

Dlatego poruszając się po mieście i szukając miejsc parkingowych nie powinniśmy nawet na chwilę pozostawiać samochodu w miejscu do tego nieprzeznaczonym lub do którego zajęcia nie posiadamy uprawnień. Po pierwsze, wiąże się to ze złamaniem prawa, a po drugie możemy doprowadzić do bardzo niekomfortowej lub wręcz niebezpiecznej sytuacji dla osoby, która naprawdę musi korzystać z miejsca przeznaczonego dla osoby niepełnosprawnej. Osoby z ograniczonymi możliwościami poruszania się, dla których każdy krok bywa wyzwaniem, muszą mieć możliwość zaparkowania jak najbliżej czy to miejsca zamieszkania, czy też wejścia do sklepu lub instytucji. Dlatego nikt z nas nie powinien utrudniać lub uniemożliwiać korzystania z „kopert” osobom potrzebującym.

Warto przypomnieć, że ilość miejsc parkingowych jest ograniczona, dlatego polecamy, aby na równi z autem korzystać także z innych środków transportu, które nie wymagają wielominutowego szukania miejsca do pozostawienia pojazdu. Podróżowanie po mieście nie musi wiązać się za każdym razem z zasiadaniem za kierownicą samochodu. Można wsiąść do nowoczesnego autobusu lub tramwaju komunikacji miejskiej, których na ulicach jest coraz więcej, lub skorzystać z własnego roweru, bądź jednośladu działającego w ramach Wrocławskiego Roweru Miejskiego. Wówczas nie będziemy musieli tracić czasu na poszukiwanie miejsca parkingowego, ani pieniędzy, żeby za nie zapłacić.

sierżant sztabowy Krzysztof Marcjan

Komenda Miejska Policji we Wrocławiu

Powrót na górę strony