Bieżące informacje

Międzynarodowy Dzień Mediacji

Data publikacji 21.10.2021

Z inicjatywy amerykańskiego stowarzyszenia Association for Conflict Resolution ustanowiono Międzynarodowy Dzień Rozwiązywania Konfliktów, obchodzony w każdy trzeci czwartek października, który w tym roku wypada w dniu dzisiejszym. Jest to święto mające na celu popularyzację wiedzy w obszarze pozasądowych metod rozwiązywania sporów, w szczególności – mediacji.

Obchodzone w tym roku już po raz dziesiąty święto ma służyć pogłębianiu społecznej świadomości o pokojowych metodach rozwiązywania konfliktów m.in. negocjacjach czy mediacjach oraz uświadomieniu opinii publicznej korzyści z ich stosowania.

Mediacja jest alternatywnym sposobem rozwiązania sporu, mającym charakter polubowny, przeprowadzana jest według regulacji prawnych całkowicie dobrowolnie, poza salą sądową przed profesjonalnym mediatorem.

Efektem mediacji jest ugoda zawarta przed mediatorem, która w większości kategorii sporów zatwierdzona przez sąd nadaje się do wykonania podobnie jak wyrok sądowy czy ugoda zawarta przed sądem. Jej zaletą jest szybkie i zdecydowanie tańsze od procesu sądowego zakończenie sporu.

W dniu dzisiejszym obchodzimy trzydziestolecie istnienia instytucji mediacji w polskim porządku prawnym, która jako instytucja prawa prowadząca do zawarcia ugody, wprowadzona została po raz pierwszy w ograniczonym zakresie w roku 1991.

Obok Międzynarodowego Dnia Mediacji obchodzimy również Tydzień Mediacji w Polsce ustanowiony z inicjatywy Ministerstwa Sprawiedliwości w tygodniu, w którym przypada Międzynarodowy Dzień Mediacji. Wszystkie wydarzenia związane z Tygodniem Mediacji w Polsce odbędą się w okresie od 18 do 23 października 2021 roku.

Komenda Miejska Policji we Wrocławiu, w celu popularyzacji idei alternatywnego rozwiązywania sporów, włącza się w obchody Tygodnia Mediacji i Międzynarodowego Dnia Mediacji 2021.

sierżant sztabowy Rafał Jarząb
Komenda Miejska Policji we Wrocławiu

Powrót na górę strony