Bieżące informacje

Przypominamy o istniejącym stanie zagrożenia epidemicznego. Dbajmy o zdrowie swoje i innych, stosując się do zasad bezpieczeństwa oraz obowiązujących obostrzeń

Data publikacji 20.10.2021

Kolejne dni służby policjantów w stanie zagrożenia epidemicznego, które jak wszyscy wiemy, nie ustało mimo realizowanych na szeroką skalę szczepień i akcji profilaktycznych. W tym niełatwym dla wszystkich czasie priorytetem wrocławskich funkcjonariuszy, jest realizacja działań o charakterze pomocowym i interwencyjnym, a także niedopuszczanie do popełnienia przestępstw oraz wykroczeń. Mundurowi wyjeżdżają do służby, aby zapewnić bezpieczeństwo mieszkańcom Wrocławia oraz powiatu i niemal każdego dnia, podejmują blisko 400 interwencji. Wyeliminowują z ruchu pijanych kierowców, zatrzymują sprawców innych przestępstw, a także sprawdzają, czy przestrzegane są obowiązujące obostrzenia, które wprowadzono w celu walki z rozprzestrzenianiem się COVID19.

Wrocławscy policjanci oprócz podstawowych zadań ustawowych, codziennie realizują czynności w związku ze stanem zagrożenia epidemicznego. Jak wszyscy wiemy, tylko przestrzeganie obowiązujących obostrzeń, może uchronić nas przed zarażeniem się koronawirusem, a jego skutki bywają tragiczne. Jego rozprzestrzenianie się na masową skalę, doprowadziło niestety do śmierci wielu bliskich nam osób, a także spora grupa zarażonych, miała i ma nadal różne poważne problemy zdrowotne.

W tej niełatwej dla wszystkich sytuacji, policjanci Komendy Miejskiej Policji we Wrocławiu stale realizują działania pomocowe, zatrzymują sprawców przestępstw i obsługują wszystkie interwencje w związku ze zgłoszeniami wpływającymi od mieszkańców. Podejmowali też czynności w związku z niestosowaniem się do obowiązujących obostrzeń, przez nieodpowiedzialnych mieszkańców naszego miasta. Przypadki te pokazują, że nie wszyscy zdają sobie sprawę z tego, że tylko współodpowiedzialność za bezpieczeństwo, która przejawia się m.in. zachowywaniem dystansu społecznego i zasłanianiem nosa oraz ust w wyznaczonych miejscach, może ograniczyć rozprzestrzenianie się koronawirusa.

Wszystkie te czynności policjanci podejmują zgodnie z wytycznymi służb sanitarnych i przy wzmożonych środkach bezpieczeństwa. W razie jakiegokolwiek kontaktu z osobą objętą kwarantanną lub z osobą, co do której istnieje prawdopodobieństwo, że jest nosicielem wirusa, policjanci przekazują taką informację odpowiednim służbom oraz postępują zgodnie z zaleceniami inspektorów sanitarnych. Każda interwencja i towarzyszące jej okoliczności są inne, dlatego funkcjonariusze indywidualnie podejmują decyzję o sposobie jej realizacji, tak aby zapewnić maksymalne bezpieczeństwo uczestnikom.

Policjanci apelują, aby w trosce o bezpieczeństwo własne i swoich najbliższych, a także innych osób, bezwzględnie przestrzegać nakazu zasłaniania nosa i ust w wyznaczonych miejscach oraz dystansu społecznego. Tylko wspólnie podejmowane działania na rzecz walki z epidemią, mają szansę zatrzymać rozprzestrzenianie się tego śmiertelnego zagrożenia.

Zespół Komunikacji Społecznej
Komenda Miejska Policji we Wrocławiu

Powrót na górę strony