Bieżące informacje

Spotkanie policjantów z Krzyków z mieszkańcami, przedstawicielami Spółdzielni Mieszkaniowej oraz radą osiedla Huby

Data publikacji 20.10.2021

18 października odbyło się spotkanie funkcjonariuszy Komisariatu Policji Wrocław- Krzyki z przedstawicielami Spółdzielni Mieszkaniowej Wrocław-Południe, rady osiedla, a także mieszkańcami. Spotkanie miało na celu przedstawienie bieżących problemów oraz omówienie sposobów poprawy bezpieczeństwa mieszkańców. Jest to kontynuacja działań podejmowanych w ostatnich latach, które przyniosły oczekiwany efekt.

W dniu 18 października bieżącego roku odbyło się spotkanie funkcjonariuszy z Komisariatu Policji Wrocław-Krzyki z przedstawicielami Spółdzielni Mieszkaniowej Wrocław-Południe oraz Rady Osiedla Huby. Uczestniczyli w nim m.in. Zastępca Komendanta Komisariatu Policji Wrocław-Krzyki podinsp. Marzena Sypko, kierownik Rewiru II Dzielnicowych asp. szt. Grzegorz Łata, dzielnicowy mł. asp. Paweł Stępień, koordynatorzy profilaktyki Społecznej z Komisariatu Policji Wrocław-Krzyki mł. asp. Bartosz Mrówka i st. sierż. Justyna Zbrożek-Dudek, kapitan Katarzyna Kaczor ze Straży Miejskiej oraz przedstawicielka Spółdzielni mieszkaniowej Wrocław Południe Urszula Hreniak.

Podczas spotkania zapoznano się z bieżącymi problemami osiedla i omówiono sytuację w okolicach ulic Wieczystej, Ślicznej, Kamiennej i Widnej. Zastępca Komendanta podinsp. Marzena Sypko wraz z policjantami z Krzyków dokonała przeglądu wspomnianych ulic i znajdujących się przy nich podwórek. Omówiono dotychczasowe działania podjęte przez Policję oraz przedstawiono sposoby poprawy bezpieczeństwa mieszkańców tego rejonu miasta.

Mieszkańcom wyjaśniono, w jaki sposób i kiedy należy zgłaszać, pod numerem alarmowym, sytuacje niepokojące, także te związane z zakłócaniem porządku publicznego. Na spotkaniu został także omówiony temat rewitalizacji omówionego obszaru.

Pod koniec spotkania mieszkańcom przekazano materiały o treści prewencyjnej dotyczące oszustw na szkodę osób starszych oraz omówiono sposoby przeciwdziałania temu zjawisku.

Poprawa bezpieczeństwa w tym rejonie jest zauważalna i nie bez znaczenia jest tu zaangażowanie Zastępcy Komendanta Komisariatu Policji Wrocław-Krzyki podinsp. Marzeny Sypko, a także wrocławskich policjantów. To spotkanie jest kolejnym przykładem dobrej współpracy, która ma na celu zwiększenie poczucia bezpieczeństwa u mieszkańców Wrocławia.

sierżant sztabowy Paweł Noga
Komenda Miejska Policji we Wrocławiu

Źródło: Komisariat Policji Wrocław- Krzyki

Powrót na górę strony