Bieżące informacje

OŚWIADCZENIE W ZWIĄZKU Z ARTYKUŁEM, KTÓRY OPUBLIKOWANO 13 WRZEŚNIA 2021 R. W GAZECIE WYBORCZEJ

Data publikacji 13.09.2021

„Chciałem im pokazać kraj mojej matki”. We Wrocławiu policjanci znęcali się nad niemieckimi studentami – pod takim właśnie tytułem, dziś o godz. 13.32 opublikowano nierzetelny artykuł we wrocławskim internetowym wydaniu Gazety Wyborczej. Zawarte w nim informacje oparto bez jakiejkolwiek ich weryfikacji i niestety można stwierdzić, że nie dołożono należytych starań przy jego opracowywaniu, do czego obliguje m.in. w art. 12 - Ustawa Prawo prasowe. Pytania w tej sprawie nie zostały w ogóle skierowane do Policji. Sprawa dotyczy interwencji funkcjonariuszy wobec dwóch ob. Niemiec, związanej z posiadaniem przez nich narkotyków. Czynności w sprawie realizowane były zgodnie z prawem i wszelkimi obowiązującymi na terenie kraju procedurami. Mężczyźni zostali zatrzymani, doprowadzeni do jednostki i umieszczeni w pomieszczeniu dla osób zatrzymanych, a po wykonaniu niezbędnych czynności procesowych z ich udziałem, w tym przedstawienia zarzutów – zwolnieni. Chcesz poznać prawdziwe okoliczności sprawy? Przeczytaj tekst poniżej…

Żeby rzetelnie zobrazować zaistniałą sytuację, do czego dziennikarzy obliguje m.in. art. 12 - Ustawy Prawo prasowe, należałoby przede wszystkim zapytać funkcjonariuszy Policji, czy podejmowali jakiekolwiek działania, a nie nastąpiło to w ogóle.

Policjanci z wrocławskiego Oddziału Prewencji Policji interweniowali bowiem w dniu 18 lipca 2021 roku, w związku z podejrzeniem popełnienia przestępstwa przez opisanych w artykule mężczyzn. Wobec obydwu, jak się okazało ob. Niemiec, istniało uzasadnione podejrzenie popełnienia przestępstwa, a konkretnie posiadania narkotyków, co przypomnijmy w Polsce, zabronione jest na podstawie przepisów karnych zawartych w Ustawie o przeciwdziałaniu narkomanii.

Mężczyźni zostali zatrzymani i doprowadzeni do jednostki Policji, o czym niezwłocznie został powiadomiony konsulat Niemiec. Po wykonaniu wstępnych czynności w niezbędnym zakresie, przed osadzeniem w pomieszczeniu dla osób zatrzymanych dokonano sprawdzenia osób zgodnie i na podstawie par. 5 ust. 2 regulaminu pobytu osób umieszczanych w policyjnych pomieszczeniach dla osób zatrzymanych, co stanowi załącznik do Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 4 czerwca 2012 roku. Mężczyźni zostali umieszczeni w PDOZ. Są to standardowe procedury, które funkcjonariusze stosują na terenie naszego kraju wobec osób, co do których istnieje podejrzenie popełnienia przestępstwa, posiadania przedmiotów niebezpiecznych lub tych, których posiadanie jest zabronione, a zachodzi konieczność umieszczenia ich w policyjnym pomieszczeniu dla osób zatrzymanych.

W tym konkretnym przypadku obaj mężczyźni posiadali środki odurzające, a jeden z nich dodatkowo znajdował się w stanie nietrzeźwości. Badanie wykazało blisko 1.3 promila alkoholu w jego organizmie.

Zatrzymanym przy wykonywaniu czynności procesowych, zapewniono obecność biegłego tłumacza języka niemieckiego i po przesłuchaniu oraz przedstawieniu zarzutów z art. 62 Ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii – niezwłocznie zwolniono. Mężczyźni zarówno w trakcie, jak i po zakończeniu czynności, a także do dziś włącznie – nie wnieśli zażalenia na zatrzymanie, ani nie złożyli skargi na czynności do komórek kontrolnych Policji. O możliwości złożenia takiego zażalenia zostali poinformowani w trakcie sporządzania protokołu zatrzymania osoby, a także otrzymali stosowne pouczenia w języku niemieckim.

Niestety w treści artykułu opublikowanego o godzinie 13.32 w dniu 13 września 2021 roku, we wrocławskim internetowym wydaniu Gazety Wyborczej przeczytać można nieprawdziwe i niezweryfikowane w żaden sposób informacje.

Informujemy, że do chwili obecnej nikt z dziennikarzy Gazety Wyborczej nie zwrócił się z prośbą o komentarz dotyczący tej sytuacji i podejmowanych przez policjantów czynności. W związku z tym niestety można stwierdzić, że nie dołożono należytych starań przy opracowywaniu tej informacji prasowej, do czego obliguje dziennikarzy — Ustawa Prawo prasowe. W artykule 12 ustawodawca zaznaczył, że dziennikarz jest obowiązany do zachowania szczególnej staranności i rzetelności przy zbieraniu i wykorzystaniu materiałów prasowych, zwłaszcza sprawdzenia zgodność z prawdą uzyskanych wiadomości.

aspirant sztabowy Łukasz Dutkowiak
Komenda Miejska Policji we Wrocławiu

Powrót na górę strony
Polska Policja