Bieżące informacje

Oświadczenie w sprawie nierzetelnego artykułu, który opublikowano 3 czerwca 2021 r. w Gazecie Wyborczej

Data publikacji 08.06.2021

W internetowym wydaniu Gazety Wyborczej, o godz. 16.20 w dniu 3 czerwca br., zamieszczony został artykuł pod nazwą: Solidarnościowa demonstracja we Wrocławiu. Po tym, jak na Słodowej napadnięto na chłopaka, bo wyglądał "pedalsko". Ponieważ część ze znajdujących się w nim informacji, a konkretnie te dotyczących działań Policji nie polega na prawdzie, niestety można stwierdzić, że nie dołożono należytych starań przy jego opracowywaniu, do czego obliguje m.in. w art. 12 - Ustawa Prawo prasowe. Pytania w tej sprawie wpłynęły do wrocławskiej Policji po prawie 20 godzinach od publikacji artykułu, a wszelkie możliwe do wykonania czynności były niezwłocznie wykonane przez funkcjonariuszy i są kontynuowane nadal. Chcesz poznać prawdziwe okoliczności sprawy? Przeczytaj tekst poniżej…

Żeby rzetelnie zobrazować zaistniałą sytuację, należałoby przede wszystkim zapytać funkcjonariuszy Policji, czy podejmowali jakiekolwiek działania w związku ze zdarzeniem, do którego doszło w nocy z 26 na 27 maja 2021 roku. Z ustaleń, które wykonano, wynika jednoznacznie, że TAK i w związku z tym, przytoczone w artykule informacje na temat czynności funkcjonariuszy są nieprawdziwe.

Policjanci z Komisariatu Policji Wrocław-Ołbin interweniowali bowiem w opisanym w artykule miejscu, niezwłocznie po otrzymaniu informacji o zaistniałej sytuacji. Było to w nocy z 26 na 27 maja 2021 roku, a dokładnie po godzinie 1.00. Z treści otrzymanego zgłoszenia wynikało, że miało dojść do pobicia mężczyzny w rejonie Wyspy Słodowej. Policjanci na miejscu byli już kilka minut później, gdzie zastali zgłaszającego, który oświadczył, że został uderzony w głowę przez nieznanego mu mężczyznę. W wyniku tej sytuacji doznał obrażeń ciała, niezagrażających bezpośrednio jego życiu i zdrowiu.

Mężczyzna ten został przebadany przez zespół ratownictwa medycznego i ich decyzją, przewieziony do jednego z wrocławskich szpitali. Policjanci sporządzili z tej interwencji wymaganą prawem dokumentację, informując wcześniej mężczyznę o możliwych dalszych czynnościach w sprawie, w tym złożenia pisemnego zawiadomienia o zdarzeniu w jednostce Policji. Mężczyzna oświadczył jednak, że nic nie utracił i nie będzie prawdopodobnie potrafił rozpoznać sprawcy, w związku z tym nie zamierza zgłaszać tej sprawy. Mimo tych informacji funkcjonariusze wykonali na miejscu wszystkie możliwe do przeprowadzenia czynności. Policjanci w ramach tej interwencji m.in. skontrolowali też pobliski teren w poszukiwaniu sprawcy zdarzenia, sporządzili stosowną dokumentację, a także później zabezpieczyli i przeanalizowali zapisy z kamer monitoringu.

Mężczyzna, mimo że początkowo nie był zainteresowany złożeniem zawiadomienia w jednostce Policji, skorzystał jednak z tej możliwości, bo zgłosił się w kolejnym dniu po godzinie 18.00 do Komisariatu Policji Wrocław-Ołbin. Funkcjonariusze przyjęli zawiadomienie i od razu przystąpili do kolejnych działań w sprawie, mających m.in. na celu ustalenie sprawcy tego czynu. Policjanci przeanalizowali monitoring znajdujący się w tamtym rejonie, a dokumentację medyczną przekazali biegłemu z zakresu medycyny sądowej, celem oceny odniesionych obrażeń, aby ustalić kwalifikację zaistniałego czynu. Czynności procesowe są nadal kontynuowane przez policjantów w tej sprawie.

Niestety w treści artykułu opublikowanego o godzinie 16.20 w dniu 3 czerwca 2021 roku, w internetowym wydaniu Gazety Wyborczej pn. ,,Solidarnościowa demonstracja we Wrocławiu. Po tym, jak na Słodowej napadnięto na chłopaka, bo wyglądał "pedalsko", przeczytać można nieprawdziwe informacje, jakoby funkcjonariusze „mieli zbyć mężczyznę” – link poniżej:

https://wroclaw.wyborcza.pl/wroclaw/7,35771,27161272,demonstracja-przeciwko-przemocy-wobec-osob-lgbt.html

Informujemy, że do wrocławskiej Policji pytania z Gazety Wyborczej z prośbą o komentarz dotyczący zdarzenia na Wyspie Słodowej i podejmowanych w tym miejscu czynności przez policjantów, wpłynęły dopiero po prawie 20 godzinach od publikacji artykułu.

Mając na uwadze powyższe i fakt, że opublikowane informacje nie polegają na prawdzie, niestety można stwierdzić, że nie dołożono należytych starań przy jego opracowywaniu, do czego obliguje dziennikarzy - Ustawa Prawo prasowe. W artykule 12 ustawodawca zaznaczył, że dziennikarz jest obowiązany do zachowania szczególnej staranności i rzetelności przy zbieraniu i wykorzystaniu materiałów prasowych, zwłaszcza sprawdzić zgodność z prawdą uzyskanych wiadomości.

aspirant sztabowy Łukasz Dutkowiak

Komenda Miejska Policji we Wrocławiu

Powrót na górę strony
Polska Policja