Bieżące informacje

„Koperty” dla osób niepełnosprawnych. Kto może z nich korzystać i co grozi za bezprawne zaparkowanie? Przeczytaj!

Data publikacji 25.02.2021

Już od kilku lat w polskim prawodawstwie obowiązują nowe zasady przyznawania kart parkingowych, a co za tym idzie, korzystania z wyznaczonych „kopertą” miejsc postojowych. W związku z wprowadzanymi zmianami zmieniły się też kary dla osób, które bezprawnie korzystają z miejsc przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych oraz posługują się bezprawnie kartą parkingową. Takie osoby muszą liczyć się z wysokimi mandatami, a nawet grzywną w kwocie 2000 złotych.

Do wrocławskich policjantów i strażników miejskich co jakiś czas wpływają informacje o bezprawnie zajętych miejscach parkingowych przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych. Podczas interwencji bardzo często okazuje się, że użytkownik samochodu zapomniał pozostawić w widocznym miejscu karty parkingowej, ale są też sytuacje, podczas których funkcjonariusze muszą zastosować postępowanie mandatowe w związku z zajęciem miejsca przez osoby do tego nieuprawnione. Dlatego też dziś postanowiliśmy przypomnieć, kto może korzystać z tzw. kopert i co grozi za zaparkowanie na takim miejscu, jeśli nie posiada się odpowiednich uprawnień.

Kto może uzyskać kartę parkingową? Każdy, kto ma:

 • stwierdzone znaczne ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się,
 • wskazanie w orzeczeniu o niepełnosprawności, o stopniu niepełnosprawności lub o wskazaniach do ulg i uprawnień do wydania karty parkingowej.
 • Orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności musi mieć jeden z symboli, który oznacza przyczynę niepełnosprawności:

          - 04-O (choroby narządu wzroku),

          - 05-R (upośledzenie narządu ruchu)

          - 10-N (choroba neurologiczna).

Dzięki karcie parkingowej można parkować na tak zwanych kopertach w Polsce i za granicą. Takie miejsca parkingowe zazwyczaj są blisko wejść do budynków, urzędów czy instytucji. Dodatkowo można parkować na nich bezpłatnie w niektórych miastach. Możesz dowiedzieć się w wydziale komunikacji urzędu miasta albo starostwa, czy w twoim mieście jest taka możliwość. Taka karta ważna jest przez okres maksymalnie 5 lat. Kartę parkingową wydaje się na wniosek osoby niepełnosprawnej lub placówki. Wniosek składa się do przewodniczącego powiatowego zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności, właściwego ze względu na miejsce stałego pobytu osoby niepełnosprawnej w rozumieniu przepisów o ewidencji ludności i dowodach osobistych lub siedzibę placówki.

Kartę parkingową należy umieścić za przednią szybą pojazdu samochodowego, w miejscu widocznym, eksponując jej zabezpieczenia, tak, by możliwe było odczytanie jej numeru i daty ważności.

Karta parkingowa potwierdza uprawnienia: do korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób z niepełnosprawnością (tzw. kopert) oraz do niestosowania się do następujących znaków drogowych:

 • B-1 zakaz ruchu w obu kierunkach
 • B-3 zakaz wjazdu pojazdów silnikowych z wyjątkiem motocykli jednośladowych
 • B-3a zakaz wjazdu autobusów
 • B-4 zakaz wjazdu motocykli
 • B-10 zakaz wjazdu motorowerów
 • B-35 zakaz postoju
 • B-37 zakaz postoju w dni nieparzyste
 • B-38 zakaz postoju w dni parzyste
 • B-39 strefa ograniczonego postoju

Co warto podkreślić to fakt, że karta parkingowa jest imienna, to znaczy może z niej korzystać jedynie osoba wymieniona na dokumencie. Karty nie można pożyczać ani korzystać z niej, jeśli nie jest się osobą uprawnioną. W przeciwnym wypadku można bowiem popełnić wykroczenie z art. 96b Kodeksu wykroczeń tj. Kto, nie będąc do tego uprawnionym, posługuje się kartą parkingową, o której mowa w art. 8 karta parkingowa osoby niepełnosprawnej ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym, podlega karze grzywny do 2.000 złotych.

Oczywiście na karę narażają się też osoby, które bezprawnie parkują na wyznaczonych odpowiednimi znakami(D-18a z T-29 i P-20 oraz P-24) miejscach przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych. Za bezprawne zajęcie takiego miejsca grozi mandat karny w wysokości 500 złotych oraz 5 punktów karnych. Jednak kiedy dodatkowo osoba posłuży się kartą parkingową mimo braku uprawnień do jej posiadania, wówczas kwota mandatu wzrasta do 800 złotych, a sprawca musi liczyć się z aż 7 punktami karnymi. Choć tak, jak przed chwilą wspomniano, w przypadku skierowania wniosku o ukaranie do sądu, kara może wzrosnąć do nawet 2000 złotych.

Dlatego poruszając się po mieście i szukając miejsc parkingowych nie powinniśmy nawet na chwilę pozostawiać samochodu w miejscu do tego nieprzeznaczonym lub do którego zajęcia nie posiadamy uprawnień. Po pierwsze, wiąże się to ze złamaniem prawa, a po drugie możemy doprowadzić do bardzo niekomfortowej lub wręcz niebezpiecznej sytuacji dla osoby, która naprawdę musi korzystać z miejsca przeznaczonego dla osoby niepełnosprawnej. Osoby z ograniczonymi możliwościami poruszania się, dla których każdy krok bywa wyzwaniem, muszą mieć możliwość zaparkowania jak najbliżej czy to miejsca zamieszkania, czy też wejścia do sklepu lub instytucji. Dlatego nikt z nas nie powinien utrudniać lub uniemożliwiać korzystania z „kopert” osobom potrzebującym.

Warto przypomnieć, że ilość miejsc parkingowych jest ograniczona, dlatego polecamy, aby na równi z autem korzystać także z innych środków transportu, które nie wymagają wielominutowego szukania miejsca do pozostawienia pojazdu. Podróżowanie po mieście nie musi wiązać się za każdym razem z zasiadaniem za kierownicą samochodu. Można wsiąść do nowoczesnego autobusu lub tramwaju komunikacji miejskiej, których na ulicach jest coraz więcej, lub skorzystać z własnego roweru, bądź jednośladu działającego w ramach Wrocławskiego Roweru Miejskiego. Wówczas nie będziemy musieli tracić czasu na poszukiwanie miejsca parkingowego, ani pieniędzy, żeby za nie zapłacić.

sierż. szt. Krzysztof Marcjan

 • Grafiki przedstawiają wzór karty parkingowej
 • Grafiki przedstawiają wzór karty parkingowej
Powrót na górę strony