Bieżące informacje

#Po dobrej stronie

Wczoraj zawarte zostało porozumienie pomiędzy Komendą Miejską Policji we Wrocławiu reprezentowaną przez mł insp. Rafała Siczek – Komendanta Miejskiego Policji we Wrocławiu a Służbą Więzienną we Wrocławiu reprezentowaną przez mjr. Andrzeja Leśniewicza – Dyrektora Aresztu Śledczego. Porozumienie określa zasady współpracy stron przy wspólnej realizacji zadań edukacji młodzieży szkół średnich w zakresie przestrzegania prawa, poprawnych zachowań społecznych, świadomości karnych konsekwencji wynikających z nieprzestrzegania prawa oraz uatrakcyjnienia wizerunku służb mundurowych.

Na podstawie zawartego Porozumienia, komenda oraz areszt, zobowiązują się do współpracy na rzecz edukacji i bezpieczeństwa publicznego, profilaktyki młodzieży szkolnej oraz kształtowania pozytywnych postaw w zakresie przestrzegania prawa młodzieży szkolnej, w szczególności poprzez:

    • propagowanie i kształtowanie pozytywnego wizerunku służb mundurowych wśród młodzieży szkolnej;
    • uświadamianie młodzieży szkolnej z jakimi zagrożeniami może się spotkać;
    • zapoznanie młodzieży szkolnej z funkcjonowaniem, zadaniami i uprawnieniami Policji, kształtowanie właściwych postaw obywatelskich i społecznych;
    • wizualizacja konsekwencji nieprzestrzegania prawa poprzez zwiedzanie Aresztu Śledczego.

Jest to kolejna nowa inicjatywa, która ma na celu zintensyfikować działania profilaktyczne wśród młodzieży. Koordynatami projektu z ramienia komendy jest  sierż. szt. Przemysław Juszczak, a ze strony aresztu ppor. Ewa Szeliga.

st. asp. Aleksandra Freus
Komenda Miejska Policji we Wrocławiu

Powrót na górę strony