Bieżące informacje

Wrocławski dyżurny najlepszy w kraju

Data publikacji 27.11.2023

Po raz trzeci o miano najlepszego dyżurnego w kraju rywalizowało 17 dyżurnych reprezentujących komendy wojewódzkie i Komendę Stołeczną Policji. Funkcjonariusze, którzy na co dzień pełnią odpowiedzialną służbę na stanowiskach kierowania, rywalizowali w dwóch konkurencjach, tj. symulacji na stanowisku kierowania oraz w teście wiedzy policyjnej. Po podliczeniu punktacji końcowej okazało się, że w finale trzeciego Ogólnopolskiego Turnieju Służby Dyżurnej Jednostek Organizacyjnych Policji zwyciężył reprezentujący dolnośląski garnizon mł. asp. Paweł Mańka, który na co dzień pełni służbę na stanowisku dyżurnego w Komisariacie Policji Wrocław-Stare Miasto.

24 listopada 2023 r. w Szkole Policji w Katowicach zakończyła się rywalizacja w finale trzeciego Ogólnopolskiego Turnieju Służby Dyżurnej Jednostek Organizacyjnych Policji, której celem było poszerzenie wiedzy i doskonalenie umiejętności zawodowych oraz wyłonienie najlepszego dyżurnego w kraju.

Funkcjonariusze, którzy na co dzień pełnią odpowiedzialną służbę na stanowiskach kierowania w jednostkach organizacyjnych Policji rywalizowali w dwóch konkurencjach, tj. symulacji na stanowisku kierowania oraz w teście wiedzy policyjnej. Po dwóch dniach zaciętej rywalizacji okazało się, że miano najlepszego dyżurnego w naszym kraju zdobył reprezentujący dolnośląski garnizon mł. asp. Paweł Mańka, który na co dzień pełni służbę na stanowisku dyżurnego w Komisariacie Policji Wrocław-Stare Miasto.

Zdobywca I miejsca otrzymał złotą odznakę zwycięzcy konkursu wiedzy oraz sprawności zawodowej, nagrodę pieniężną Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Komendanta Głównego Policji, a także okolicznościowy puchar.

Podczas gali finałowej nagrody wręczali Zastępca Komendanta Głównego Policji nadinsp. Roman Kuster, Zastępca Dyrektora Głównego Sztabu Policji insp. Adam Szeliński oraz Komendant Szkoły Policji w Katowicach insp. Jarosław Gałuszka.

W swoim wystąpieniu nadinsp. Roman Kuster, gratulując wszystkim uczestnikom, podkreślił, iż realizacja turniejów resortowych umożliwia funkcjonariuszom kompleksowe poszerzanie wiedzy. Turnieje są elementem wpływającym na systematyczne doskonalenie warsztatu policjanta. Dyżurny podczas swojej niezwykle odpowiedzialnej służby musi posiadać wszechstronną wiedzę, cechować się opanowaniem i precyzją działania. To właśnie on nadaje właściwy bieg wszelkim interwencjom.

st. asp. Aleksandra Freus
Komenda Miejska Policji we Wrocławiu

Żródło tekst i foto:
Szkoła Policji w Katowicach

 

  • Laureaci konkursu dyżurnych
  • Laureaci konkursu dyżurnych
  • Laureaci konkursu dyżurnych
  • Laureaci konkursu dyżurnych
  • Laureaci konkursu dyżurnych
  • Laureaci konkursu dyżurnych
Powrót na górę strony