Bieżące informacje

Policjanci dbali o bezpieczeństwo podczas wydarzeń odbywających się dziś we Wrocławiu

Data publikacji 01.05.2021

Funkcjonariusze z Komendy Miejskiej Policji we Wrocławiu zatrzymali 5 osób, które próbowały zakłócić wydarzenie odbywające się przed południem w rejonie pl. Jana Pawła II. Zatrzymani mężczyźni posiadali przy sobie niebezpieczne przedmioty, takie jak miotacze gazu, pałki teleskopowe oraz świece dymne. Muszą liczyć się z konsekwencjami swoich zachowań, podobnie jak uczestnicy zgromadzenia, wobec których zostaną skierowane wnioski o ukaranie do sądu, w związku z naruszeniem przepisów Kodeksu wykroczeń.

Pałki teleskopowe, miotacze gazu oraz świece dymne, to przedmioty ujawnione przez policjantów u 5 mężczyzn podczas prewencyjnego zabezpieczenia zgromadzenia, które miało dziś miejsce w rejonie placu Jana Pawła II. Dzisiejsze działania, podobnie jak podczas innych zgromadzeń, ukierunkowane były na zapewnienie szeroko pojętego bezpieczeństwa wszystkich osób - zarówno biorących udział w wydarzeniu, jak i osób postronnych. Każdorazowo taktyka działania w takich sytuacjach dostosowywana jest do rodzaju zagrożenia i uwzględnia wszelkie możliwe scenariusze wydarzeń jakie mogą nastąpić. Nieodłącznym elementem działań podejmowanych przez policjantów, jest reakcja w sytuacjach mogących zagrażać bezpieczeństwu innych osób. Podjęcie interwencji wobec mężczyzn, którzy posiadali niebezpieczne przedmioty w miejscu publicznym, jest jednym z przykładów takich działań.

W chwili obecnej policjanci analizują przebieg dzisiejszego zgromadzenia. Osoby, przy których funkcjonariusze ujawnili niebezpieczne przedmioty, odpowiedzą za swoje czyny przed sądem. Podejrzewane są o naruszenie art. 51 Ustawy o broni i amunicji, która mówi, że Kto bez wymaganej rejestracji posiada […] miotacz gazu obezwładniającego lub narzędzie albo urządzenie, którego używanie może zagrażać życiu lub zdrowiu, podlega karze aresztu albo grzywny.

Przed sądem odpowiedzą również osoby, które brały udział w zgromadzeniu. Funkcjonariusze z komisariatu na wrocławskim Starym Mieście prowadzić będą czynności wyjaśniające wobec ponad 50 osób, w związku z możliwym popełnieniem przez nie czynów z art. 116 Kodeksu wykroczeń oraz Ustawy o ochronie środowiska.

Dzięki sprawnym i zdecydowanym działaniom wrocławskich mundurowych nikt nie został poszkodowany oraz nie doszło do naruszenia bezpieczeństwa i porządku publicznego. Funkcjonariusze zapobiegli możliwej konfrontacji pomiędzy antagonistycznie nastawionymi do siebie grupami osób.

sierżant sztabowy Krzysztof Marcjan

Komenda Miejska Policji we Wrocławiu

 

Powrót na górę strony
Polska Policja