Bieżące informacje

Policyjne kontrole doprowadziły do ujawnienia kolejnych nieodpowiedzialnych zachowań

Wrocławscy funkcjonariusze codziennie interweniują w różnych miejscach na terenie miasta, gdzie może dochodzić nieprzestrzegania obowiązujących przepisów m.in. w zakresie niestosowania się do obostrzeń wprowadzonych w zw. ze stanem epidemicznym. W ciągu ostatnich trzech dni policjanci interweniowali aż 1128 razy, z czego wobec ponad 235 osób podejmowali czynności właśnie w związku z nieprzestrzeganiem obostrzeń. Nałożyli 216 mandatów karnych i sporządzili 16 wniosków o ukaranie do sądu. W piątek ujawniono też kluby fitness, gdzie w środku znajdowały się ćwiczące osoby. Mając na uwadze rażące naruszenie zasad bezpieczeństwa, a tym samym powodowanie zagrożenia dla życia i zdrowi innych, mundurowi sporządzili 19 wniosków o ukaranie do sądu, a z osobami, które zarządzały obiektami, wykonali czynności w związku z podejrzeniem popełnienia przestępstwa z art. 165 § 1 Kodeksu karnego.

Każdej doby policjanci z Komendy Miejskiej Policji we Wrocławiu i kilkunastu podległych komisariatów, prowadzą działania prewencyjno-kontrolne, których celem jest sprawdzanie, czy przestrzegane są obowiązujące przepisy oraz obostrzenia wprowadzone w związku ze stanem epidemii. Funkcjonariusze wspierają także w czynnościach służbowych pracowników Sanepidu. Zadaniem policjantów oprócz realizacji interwencji zgłaszanych przez mieszkańców, zatrzymywania sprawców przestępstw lub wykroczeń, są także, jak ważne w obecnym czasie, kontrole przestrzegania obostrzeń. Wszyscy przecież zdajemy sobie sprawę z tego, że tylko współodpowiedzialność za bezpieczeństwo, która przejawia się m.in. zachowywaniem dystansu społecznego i zasłanianiem nosa oraz ust, może ograniczyć rozprzestrzenianie się koronawirusa.

Policjanci podczas każdej służby, sprawdzają te miejsca, gdzie może dochodzić do sytuacji niebezpiecznych dla życia i zdrowia mieszkańców m.in. sklepy, kluby fitness, restauracje, dyskoteki, środki komunikacji zbiorowej, parki oraz tereny przywodne, a także wiele innych.

W ciągu ostatnich trzech dni wrocławscy funkcjonariusze interweniowali 1128 razy, z czego wobec ponad 235 osób podejmowali czynności w zw. z nieprzestrzeganiem obostrzeń. Nałożyli 216 mandatów karnych i sporządzili 16 wniosków o ukaranie do sądu.

Natomiast w piątek, ujawnili prowadzące działalność kluby fitness, gdzie w środku wbrew przepisom, znajdowały się ćwiczące osoby. Pierwszy w rejonie Bielan Wrocławskich, a w nim 18 osób, a drugi na terenie Starego Miasta, gdzie w środku obiektu ćwiczyło 8 klientów.

Wobec wszystkich osób podjęto stosowne czynności. Sporządzono 19 wniosków o ukaranie do sądu w związku z popełnieniem wykroczeń z art. 116 Kodeksu wkroczeń, a z osobami, które zarządzały obiektami, wykonano czynności mające na celu zebranie materiału dowodowego w związku z podejrzeniem popełnienia przestępstwa z art. 165 § 1 Kodeksu karnego.

W tego typu przypadkach kierowane są także wnioski do służb sanitarnych, o nałożenie kar administracyjnych za rażące naruszenie obowiązujących przepisów sanitarno-epidemiologicznych. Wysokość kar może sięgnąć nawet 30 000 złotych.

asp. szt. Łukasz Dutkowiak
Komenda Miejska Policji we Wrocławiu

  • Policjantki wsiadające do autobusu MPK
  • Policjanci idący jedną z wrocławskich galerii handlowych
  • Policjant dzwoniący domofonem
  • Funkcjonariusze podczas kontroli siłowni
  • Funkcjonariusze podczas kontroli siłowni
  • Policjanci podczas kontroli klubów fitness
Powrót na górę strony
Polska Policja