Bieżące informacje

Policjanci prowadzą działania w ramach akcji ZIMA 2020/2021

Data publikacji 13.01.2021

Funkcjonariusze z wrocławskiej komendy miejskiej prowadzą działania pomocowe i informacyjne w ramach tegorocznej akcji „Zima”. Policjanci przede wszystkim kontrolują miejsca przebywania osób zagrożonych skutkami niskich temperatur. Prosimy również o zgłaszanie wszystkich przypadków gromadzenia się osób bezdomnych, a także o przekazywanie informacji do odpowiednich instytucji o osobach nieporadnych życiowo i wymagających opieki.

Jak co roku w okresie zimowym, wrocławscy policjanci prowadzą akcję „Zima”. Działania te obejmują szereg czynności: policjanci będą między innymi prewencyjnie kontrolować miejsca, w których mogą przebywać osoby bezdomne tj. dworce, ogródki działkowe, klatki schodowe, opuszczone budynki mieszkalne, aby sprawdzić, czy nikt nie potrzebuje pomocy. Funkcjonariusze będą informować o adresach ogrzewalni, noclegowni i schronisk dla osób bezdomnych, a także o miejscach, w których mogą oni zjeść darmowy posiłek. W razie konieczności policjanci będą przewozić osoby potrzebujące do ośrodków pomocowych, a także współpracować z innymi służbami oraz instytucjami pomocowymi.

Na szczególną troskę zasługiwać będą osoby nietrzeźwe, przebywające na dworze. Percepcja po spożyciu alkoholu jest na tyle zachwiana, że osoby mocno odurzone alkoholem, mogą nie odczuwać mrozu i w konsekwencji doprowadzić u siebie do odmrożeń, a nawet ponieść śmierć z wychłodzenia. O miejscach gromadzenia się osób bezdomnych można również informować telefonicznie lub za pośrednictwem Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa. Na portalu internetowym należy jedynie wskazać miejsce i oznaczyć je kategorią „Osoba bezdomna wymagająca pomocy”.

Na uwagę zasługiwać będą również wszystkie osoby w trudnej sytuacji życiowej, nie mające środków na opłacenie ogrzewania, a także osoby nieporadne. Osoby samotne, a także w podeszłym wieku, bez bliskich, którzy mogłyby im pomóc, również będą objęte działaniami prewencyjno-kontrolnymi w myśl zasady „służyć i pomagać”. Prosimy wszystkich, którzy w swojej najbliższej okolicy mają osobę, co do której przypuszczają, że nie jest zdolna do samodzielnej egzystencji, o przekazywanie takiej informacji do odpowiednich instytucji. Zgłoszenia takie można na przykład przekazać do Zespołów Terenowej Pracy Socjalnej wrocławskiego MOPS. Prosimy również o reakcję w każdym przypadku, w którym przy niskiej temperaturze zauważymy samotną osobę gdzieś na ławce w parku, lub śpiącą na przystanku. Nie przechodźmy obojętnie obok takiej sytuacji, bo od naszej reakcji może zależeć czyjeś życie.

Całodobowa ogrzewalnia dla osób bezdomnych mieści się przy ul. Gajowickiej 62 we Wrocławiu (telefon dyżurny ogrzewalni 530-712-650).

sierż. szt. Dariusz Rajski


 

Powrót na górę strony
Polska Policja