Bieżące informacje

Bezpiecznie podczas meczu pomiędzy reprezentacjami Polski oraz Bośni i Hercegowiny

Data publikacji 15.10.2020

Międzynarodowy mecz piłki nożnej rozegrany 14 października br. we Wrocławiu, pomiędzy reprezentacjami Polski oraz Bośni i Hercegowiny, cieszył się sporym zainteresowaniem fanów i przebiegł spokojnie. Nie odnotowano żadnych incydentów mających wpływ na bezpieczeństwo kibiców, których na trybunach Stadionu Miejskiego we Wrocławiu zasiadło blisko 7 tys. Nad bezpieczeństwem oraz zapewnieniem ładu i porządku publicznego - przed, w trakcie i po meczu, czuwali policjanci prewencji, ruchu drogowego i pionu operacyjnego. Impreza odbyła się z zachowaniem obowiązujących przepisów, ograniczeń, nakazów oraz zakazów wprowadzonych w związku ze stanem epidemii koronawirusa.

Wczoraj na Stadionie Miejskim we Wrocławiu, odbył się międzynarodowy mecz piłki nożnej pomiędzy reprezentacjami Polski oraz Bośni i Hercegowiny. Mecz na żywo obejrzało blisko 7 tys. kibiców. Nie licząc ogromnych sportowych emocji, spotkanie przebiegło spokojnie. Funkcjonariusze współpracowali podczas zabezpieczenia ze służbami porządkowymi organizatora imprezy sportowej, które m.in. sprawdzały osoby wchodzące oraz pojazdy wjeżdżające na stadion, a także z innymi służbami.

Policjanci już wcześniej przygotowywali się do zabezpieczenia tej imprezy sportowej, biorąc pod uwagę zainteresowanie meczem, obowiązujące obecnie przepisy i wszelkie ograniczenia, nakazy oraz zakazy wprowadzone w związku ze stanem epidemii koronawirusa Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 9 października 2020 r.

Jeszcze przed meczem, stadion został sprawdzony przez policyjnych pirotechników, a w siedzibie Komendy Miejskiej Policji we Wrocławiu odbyła się odprawa, podczas której omówiono szczegółowo poszczególne obszary zadań zaplanowanych do realizacji podczas tego zabezpieczenia.

Działania prowadzone były w wielu obszarach i ukierunkowane były przede wszystkim na zapewnienie bezpieczeństwa uczestnikom imprezy sportowej oraz ładu i porządku publicznego przed, w trakcie i po meczu. W zabezpieczeniu udział brali m.in. policjanci pionów prewencji, ruchu drogowego i operacyjnego. Funkcjonariusze czuwali nad bezpieczeństwem na terenie miasta oraz na trasach dojazdu do Wrocławia. Prowadzili też działania mające na celu usprawnienie ruchu drogowego na ciągach komunikacyjnych, przebiegających w okolicy miejsca imprezy.

Nie odnotowano żadnych incydentów mających wpływ na bezpieczeństwo.

asp. szt. Łukasz Dutkowiak

  • Policyjne zabezpieczenie meczu na Stadionie Miejskim we Wrocławiu
    Zabezpieczenie meczu na Stadionie Miejskim we Wrocławiu
  • Zabezpieczenie meczu na Stadionie Miejskim we Wrocławiu - prezentacja drużyn
    Zabezpieczenie meczu na Stadionie Miejskim we Wrocławiu
  • Zabezpieczenie meczu na Stadionie Miejskim we Wrocławiu
    Zabezpieczenie meczu na Stadionie Miejskim we Wrocławiu
Powrót na górę strony
Polska Policja